سه‌شنبه, 20 بهمن 1394

تشکیلات سازمانی


مشخصات مدیران ورییس ادارهنام ونام خانوادگی :

سعدی نقشبندی

رشته تحصیلی :

لیسانس کشاورزی

سمت :   

مدیر  امور اراضی

تلفن مستقيم :


تلفن محل كار :    

33230788


شرح وظائف

مقدمه:

زمین به عنوان بستر کلیه فعالیتهای تولیدی از جایگاه بی بدیل در بخش های اقتصادی بویژه بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور برخوردار می باشد .
سازمان و مدیریت های اموراراضی نیز بعنوان متولیان بخش عمده ای از وظایف زمین در وزارت جهاد کشاورزی واجد تکالیف بخشی ، میان بخشی و فرابخشی بوده و انجام وظایف بسیارخطیری را بعه عهده دارد .
در راستای اجرای تکالیف قانونی و ماموریتهای محموله ، زیر بخش اموراراضی ، مجموعه اقدامات شایسته ای را انجام و در افزایش میزان تولید محصولات کشاورزی و همچنین اشتغال مولد در کشور تاثیرات ارزنده ای داشته است .

مدیریت امور اراضی:
مدیریت اموراراضی  زیر بخش سازمان اموراراضی بوده که سازمان اموراراضی  به عنوان نهاد وابسته به وزارت جهاد کشاورزی وظیفه ارائه خط مشی و انجام سیاستگزاری و برنامه ریزی و همچنین سامان بخشی به امور زمین (غیرشهری) به ویژه عرصه های زراعی و باغی را عهده دارمی باشد. که هدف اصلی آن عبارت است از سیاستگزاری ، برنامه ریزی و تعیین خط مشی در حدود وظایف سازمان و انجام کلیه وظایف محولشده در خصوص اراضی غیر شهری حوزه فعالیت و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در سطح کشور. مهمترین وظایف و محورهای فعالیت اموراراضی عبارتند از :

- شناسائی و تهیه آمار مربوط به کلیه اراضی دولتی قابل واگذاری در اجرای سیاستهای کلان وزارت جهادکشاورزی در امور زمین .

- برنامه ریزی واگذاری اراضی قابل واگذاری جهت استفاده مطلوب در قالب سیاستها، دستورالعملها و ضوابط اجرائی ابلاغ شده .

- انجام اقدامات لازم جهت واگذاری بخشی از املاک خریداری شده از مالکین مشمول مرحله اول قانون که بعلتی تاکنون به زارعان مربوطه منتقل نشده است .

- فروش اراضی مزروعی مشمول قانون انحلال بنگاه خالصجات به متصرفین مربوطه براساس قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب 20/04/54 .

- فروش عرصه و اعیان مشمول قانون انحلال بنگاه خالصجات به صاحبان اعیان بر طبق قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدثه .

- پیگیری اقدامات مربوط به ادعای خالصه و به ثبت رساندن اراضی بمنظور صدور اسناد مالکیت بنام دولت جهموری اسلامی ایران .

- خرید اعیانی و حقوق متصرف شده توسط اشخاص که در وعد مقرر در قانون از خرید عرصه و اعیانی و اراضی تصرفی خود استنکاف نموده اند .

- تعیین تکلیف مالکینی که وجوه نقدی یا دستور پرداختها  یا قبوض بهای ملک آنها به علل مجهول المالک بودن یا اعتراض داشتن یا سایر اشکالات ثبتی در صندوق ثبت تودیع گردیده و نیز صدور اجازه پرداخت آنها با اخذ تضمین یا تامین کافی و رفع تودیع از آنها .

- اتخاذ تصمیم در مورد مدعیان نسق زراعی بر اساس مقررات ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی .

- اجرای بخشنامه های صادره در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات در هر مورد که ضروری تشخیص داده شود .

- رسیدگی و اعلام پاسخ به دفاتر اسناد رسمی در زمینه فک رهن از اسناد زارعین.

- تعیین آمار مربوط به دهات ترک نسق شده و تعداد زراعان مربوطه و آمار مربوط به باغات غارسی .

- تعیین آمار دهات و مزارعی که تا کنون قانون اصلاحات ارضی بعللی در آنها اجرا نشده است .

- ارسال آمارها و صورتهای دهات و مزارع موقوفه عام به اداره اوقاف استان از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان .

- تهیه آمار مربوط به بدهیهای زارعین و دستور پرداختهای مربوط به واگذاری املاک .

- بررسی پرونده ها و گزارشاتی که در مورد اشتباهات حاصله در اسناد زارعین مطرح می باشد.

- رسیدگی به پرونده هایی که مشمول قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده بر اساس لایحه قانونی تکمیل پــاره ای از مــواد قــانون اصلاحـــات ارضی مصوب
13/02/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران.

- رسیدگی در مورد اشتباهات حاصله در اسناد افرادی که در اجرای مقررات قانون خالصجات اراضی خالصه به آنها واگذار شده بر اساس تبصره 5 ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات.

- رسیدگی در مورد اشتباهات حاصله در اسناد افرادی که در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث عرصه اعیان و اراضی به آنها واگذار شده.

- رسیدگی به پرونده های مربوط به معاملات املاک غیر مجاز مالکین موضوع تبصره 5 ماده 2 قانون اصلاحات ارضی و ماده 7 قانون تقسیم املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر و ماده 29 آیین نامه اجرایی آن.

- رسیدگی به پرونده های مربوط به اشتباهات مالیاتی موضوع بندهای الف و ب ماده 4 قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی در زمینه افزایش یا تقلیل قیمت ملک.

- رسیدگی به اشتباهات حاصله در مستثنیات قانونی و بلا معارض مالکان بر اساس قوانین مربوطه و لایحه قانونی تکمیل ماده ای از مواد قانون اصلاحات ارضی.

- رسیدگی به اشتباهات حاصله در مشخصات متعاملین و میزان نسق زراعی و مبلغ مورد معامله و مشخصات ملک و غیره موضوع ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی.

- طرح و تصمیم گیری راجع به پرونده هایی که از ناحیه مراجع دادگستری و دیوان عالی کشور به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی تشخیص صلاحیت داده شده و لازم الاتباع می باشد.

- رسیدگی بر مورد ابطال اسناد زارعینی که در موعد مقرر قانونی حق ریشه خود را به مالکین ملک منتقل و مجدداً در اجرای قانون در مورد همان اراضی سند دریافت کرده اند.

- اجرای امور باقیمانده اجرای قانون اراضی موسوم به کشت موقت مصوب 08/08/65 مجلس شورای اسلامی و عند الزوم طرح قضیه در شورای مرکزی هیت 7 نفره.

- رسیدگی به اشتباهات حاصله در ارکان اسناد بیع شرط به استناد ماده 6 آیین نامه اجرایی کشت موقت و ارسال پرونده جهت طرح قضیه در ستاد مرکزی واگذاری زمین (سازمان امور اراضی).

- اجرای دادنــامه هــای صادره از هیئت 3 نفره مـوضـوع مـــصوبه
04/09/72 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به استناد ماده 8 آیین نامه ابلاغی قوه قضائیه.

- ارسال در خواستهای وارده و پرونده های مطروحه به دادگاه اصل 49 قانون اساسی در اجرای تبصره 3 ماده 11 و تبصره 3 ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون اراضی کشت موقت.

- تهیه نقشه مورد نیاز ازاراضی مورد واگذاری با همکاری دستگاههای ذیربط.

-  دریافت طرح های متقاضیان زمین و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تکمیل پرونده آنها.

- معرفی متقاضی جهت دریافت استعلامهای لازم از ادارات ذیربط (برق، دارایی، محیط زیست و ...) از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان.

- طبقه بندی و حفظ و نگهداری اسناد خاص مدیریت امور اراضی (آرشیو الکترونیک) .

- پیگیری امر وصول درآمد دولت ناشی از قراردادهای منعقده.

- بانک اطلاعات اراضی تحت وب.


اخبار و رویدادهای مهم

دسته بندي اخبار 

عملکردها و گزارشات


سئوال و جوابهای رایج

خدمات قابل ارايه مدیریت امور اراضی چیست؟
مراحل انجام كار واگذاري اراضي براي طرحهاي كشاورزي و غير كشاورزي به چه صورت می باشد؟
منابع طبيعي در كلام الله

گالری عکس    از  5  

پورتال سازمان جهاد کشاورزی کردستان

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8